2401. Prentbriefkaart499 aan J. Greshoff: Parijs, 21 februari 1935

Parijs, 21 Febr.

Beste Jan,

Je weet niet hoè ik worstel met mijn laatste hfdst. De Sm. Mens zit me hier dwars: alles komt nl. toch op hetzelfde neer, alleen via de gebeurtenissen en niet via ‘de geest’. Daarbij word ik sinds een dag of 5 geplaagd door een soort angina - een groote witte vlek in de keel althans - die erg pijnlijk is en me soms flink ‘uit mijn doen’ brengt. Enfin, het einde nadert toch. Eind Febr. ben ik toch zeker klaar! Met Gr. Ned. is het in orde; ik heb al lang proeven gehad. Wat je boek betreft,500 je moet het zeker afmaken, dus als deze hfdstn. gepubliceerd zijn, werk die 40 blzn. dan op, en ga dan verder! Hart. groeten van je

E.

499Foto van de Boulevard des Capucines te Parijs.
500Zie 2385 n 2.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie