2388. Aan De Wereldbibliotheek (P. Endt): Parijs, 8 februari 1935

Zeer geachte heer Endt,

Neen, geen van de door mij beoogde verhalen is lang genoeg om - zelfs met alle trucs van het drukkersbedrijf - iets anders te vullen dan een ‘boekie’. Dit wil dus zeggen dat het plannetje niet opgaat.

Wat een Gide-losbarsting opeens over Holland! En nog wel door mevr. Nijhoff vertaald wier echtgenoot Paludes vertaalde.481 Als het geen monopolie wordt, dan houd ik mij aanbevolen voor een concurreerende vertaling van Les Capes du Vatican bijv., of van Les Faux-Monnayeurs, of van Isabelle, of van iets anders...

Met vriendelijke groet, hoogachtend,

uw dw.EduPerron

 

Het liefst van alles (en misschien het best!) zou ik Larbaud's A.O. Barnabooth vertalen; maar daar komen we zeker nooit aan toe, ondanks alle kunstgrepen.

 

Parijs, 8 Febr. '35.

481Uitg. Querido had de rechten verkregen om vertalingen van o.a. La porte étroite en L'Immoraliste uit te geven. Paludes werd onder de titel Moer gepubliceerd in Stem 9 (1929) 3 (maart), p. 214-230; 5 (mei), p. 321-339; 6 (juni), p. 435-454. In augustus 1944 verscheen de vertaling, clandestien, in boekvorm bij A.A.M. Stols.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie