2341. Prentbriefkaart398 aan J. Greshoff: Le Roselier-en-Plérin, 18 december 1934

18-XII-'34.

Beste Jan,

Kun jij licht werpen op de duistere wegen waarop mijn engelsche Kroniek zich bevindt? Ik heb hem in November aangeteekend aan Coenen gestuurd, ruim op tijd voor het Decembernummer. Hij kwam daar niet in; maar het wordt nu dunkt me tijd voor het

[p. 195]

Januari-nummer, en nog ontving ik geen proeven. Met de feestdagen en het feit dat die drukker zoo ongehoord slecht is dat er altijd een revisie noodig is (die ze me bijna altijd verzuimen te sturen), wordt het zelfs dringend. Heb jij tuyaux hierover?

Nooit zal ik zoo klein kunnen schrijven als jij, om van de Krullen maar niet eens te spreken.

Dag, veel groeten aan Aty en zonen-met-vacantie,

Bep

Stuur gauw de bladzij! Alexej. maakt het omslag.

E.

398Foto van l'Hostellerie du Manoir.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie