2211. Prentbriefkaart183 aan De Wereldbibliotheek (P. Endt): Tanger, 4 september 1934

Tanger, 4 Sept.

Zeer geachte heer Endt,

Zoudt u een recensie-ex. van mijn vertaling van Malraux willen zenden aan: J. Slauerhoff, 6 rue Garibaldi, Place du Marshan, Tanger (Marocco) - ter bespreking in de Nwe Arnhemsche Crt.? Het is hier in menig opzicht aangenaam, maar op zijn oostersch, d.w.z. dat alle energie vervliegt. Met vr. groeten hoogachtend,

EduPerron

183Foto van Romeinse ruïnes te Tanger.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie