2190. Aan De Wereldbibliotheek (P. Endt): Parijs, 10 augustus 1934

Parijs, 10 Augustus.

Zeer geachte Heer Endt,

De heer Van Suchtelen schreef mij dat u met vacantie bent, maar tijdig genoeg terug zult zijn voor de persrevisie van Het Menschelijk Tekort. Deze laatste revisie is wèl noodig, omdat de zetters neiging hebben nieuwe fouten te maken, en zelfs heele regels te vergeten.

Tot 15 Sept. ben ik van hier weg. Daarna kunt u de mij toegedachte exemplaren gewoon hierheen laten zenden. Zou u Greshoff niet een pers-ex. willen zenden (wat mij recht geeft op 1 ex. meer); verder 1 pers-ex. willen sturen aan: Jef Last, Leimuidenstraat 331, Amsterdam West.

Als u zich verder aan mijn lijstje houdt, krijg ik dan nog van u: 2 gebonden en 4 ingenaaide exemplaren. Krijgt Greshoff géén ex. van u, dan worden de 4 ingenaaide teruggebracht tot 3.

Met dank bij voorbaat, hoogachtend uw dw.

EduPerron

 

Vanmorgen zond ik het laatste pak proeven gecorrigeerd terug. - Mocht het boek vóór 10 Sept. verschijnen (wat ik niet ver-

[p. 90]

moed) zoudt u mij dan 1 ingenaaid ex. willen sturen aan mijn adres in Tanger, dat ik in mijn vorigen brief opgaf?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie