2188. Aan J. Greshoff: Parijs, 7 augustus 1934

Parijs, 7 Aug.

Wij gaan den 12en weg.

Beste Jan,

Ook in haast een kort briefje terug. Hierbij het adres van Gino:

Hotel Moderne
St. Nectaire
(Puy de Dome).
[p. 87]

Veel liefs terug aan Annie, van ons beiden (is zij nu heelemaal in orde?) en ook aan Arthur. Natuurlijk krijgt hij De Smalle Mensch. Zeg hem dat ik zeer blij ben met zijn belangstelling voor dit soort werk, dat hem anders toch niet erg aantrekt; maar ook zonder die blijdschap had ik al een ex. voor hem bestemd.

Het beste met je arbeid. Doe niet te veel tegelijk; dat breekt je op, zooals ik nu aan mezelf merk! De proeven van Sm. Mensch en van La C. Hum. vooral, hebben me belet tot nu toe het minste te doen aan Ducroo. Ik voel mij beroerd en heb de vacantie hard noodig; Bep ook.

Blijft Arthur tot Sept. in Sestri?

Hieronder adres in Tanger:

chez le Dr. J. Slauerhoff
6, rue Garibaldi (ja, ook daar!)
Place du Marshan
Tanger (Maroc).

Et v'là. Hartelijke groeten voor de heele hollandsche kolonie, van ons beiden; je

E.

 

We gaan op weg naar Tanger (over Spanje) Montpellier aandoen om Larbaud een ansicht te sturen uit Palavas-les-Flots.160

160Niet teruggevonden.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie