2162. Aan J. Greshoff: Parijs, 11 juli 1934

Parijs, Woensdag.

Beste Jan,

Even een kort briefje terug om je te vertellen dat wat je over je boek123 zegt idioot is! - Of waar, jah... maar dan is het eigenlijk ook altijd waar! Wat kan een mensch altijd doen in een menschenleven?! Je gedichten zijn nu eindelijk bijeen in den vorm die ze verdienen* - en hierom alleen al zou ik den jongen Boucher blijven beminnen, dien ik verder een vrij arrogant vlerkje begin te vinden, met je permissie.124 Ik hoop dat je Meulenhoff ditmaal laat stikken, tenzij hij schatten betaalt. Anders is het werk doodend: vooral als je iets nieuws moet maken naast de verschenen boekjes, en die er niet in mag verwerken.

In ieder geval zitten Bep en ik nu gespannen te wachten op 1 ex. van je gedichten, met een keurig geschreven en warm-aandoend woordje erin. Verzend het boek op slag, en goed ingepakt! Ik ga het van a tot z in Le Murat zitten overgenieten. Nu J.v.N. ook nog eens zoo bijeen, en dan is mijn hart vol zaligheid en bevredigde broedermin.

Las je Menno's stuk over Theuntje's Eroica?125 Absoluut prachtig! Gino, Hendrik de Vries (die hier net een dag over was op terugtocht

[p. 68]

naar Groningen), Bep en ik waren er eenvoudigweg blakend van. Vraag het hem onmiddellijk, als je het nog niet las. (Het Vad. van verleden Zondag.)

Wij hebben verdere Jan-Lubbes-plannen126: o.a. om een comité op te richten - waarin jij ook moet zitten - die 3 jaarlijksche Jan-Lubbes-prijzen uit zal deelen - voor de eer alleen en voor het juiste publiek (!), als de prix Theophr. Renaudot. Een J.L.-pur, een J.L.-excelsior en een J.L.-junior-prijs. De 1e is dit jaar al gewonnen door Harten en Brood, de 2e door Eroica, de 3e wordt wschl. glansrijk ingepalmd door Orient-Express. We krijgen nu Vicky Baum als DE eindelijk gekomen groote auteur voor Holland. Maar we zullen dan toch eens laten zien dat wij ook nog niet dood zijn - vóór we ‘tellurisch’ worden afgemaakt.

Ik - d.w.z. wij (Bep en ik) - gaan zeker naar Tanger, maar nu wschl. pas tegen half Augustus. Dit komt beter uit met mijn werk èn met de plannen van Darja, en Slau schrijft dat hij het ‘niet overkomen’ zal, als wij wegblijven. En Bep is er dol op om Spanje ook nog te zien. Alzoo: adieu Sestri, en toch helaas!

Dat Hendrik Scholte N.S.B.-er wordt, is tenslotte logisch. Alle lui die te pril met het communisme zijn gaan kalegezichten eindigen zoo: tegen 30 en 35 gaan ze een 2e puberteit in en willen zichzelf zien als (mede)-dictator. - Kan je me wat schrijven over de opstootjes?

Ik laat het hierbij. Zie je dus in Brussel en dan in Parijs. Kàn je niet één dag langer in Parijs blijven? Er is een heel geschikt hotel hier vlak bij ons.

Stuur je ijlings de bundel?

Veel hartelijks van ons 2, een hand

van je E.

 

P.S. Vindt de Perronophoob Jan Lubbes ook uit den Booze? Hendrik de Vries was er zéér over uit; Slau schreef er ongevraagd een enthousiaste ontboezeming over. Ik leef weer op, in het gevoel dat tenminste niet àlles voor niets is! - En Menno is ook 100% in orde.

123Greshoffs boek over Van Schendel. Zie 2156 n 4.
*je hebt een volstrekt eigen inhoud, een eigen toon, met een sterk gesuggereerd eigen leven erachter!
124tenminste, in zijn correspondentie; in persoon zou het misschien heel anders zijn.
125Zie 2169 n 2.
126Deze plannen werden niet verwezenlijkt, o.a. omdat Ter Braak tegen was (Bw TB-DP 3, p. 12).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie