2093. Aan J. Greshoff: Parijs, 18 mei 1934

Parijs, Vrijdag.

Beste Jan,

Vanmorgen Gr.Ned. en de 2 boekjes gekregen,51 waarvoor heel veel dank. Bestaat er van Een Ontgoocheling niet een gewoon ingenaaid exemplaar? Ik zou dat dan graag hebben in ruil voor dit. De omslagteekening is alleraardigst.

Gisteren, bij het uitzoeken van papieren voor Timmers - die gronden in Indië - hypotheek - zijn nl. op naam van mijn moeder als directrice van de Mij Gedong Menu, en aandeelen van die ‘maatschappij’ kan ik absoluut niet vinden, zoodat er weer allerlei gedonder van zal komen! - vond ik ingesloten pennevrucht van onzen vriend Maurits (P.A. Daum).52 Amuseer je ermee, en gooi dan weg, of bewaar het om in Ducroo te leggen, voor de sfeer.

Ik vond nog een paar brieven,53 zóó prachtig, dat ik ze absoluut in Ducroowil afdrukken. Tè mooi voor de sfeer!

Hierbij nog wat photo's uit Claix.

Hart. groeten van je

E.

 

Menno komt werkelijk morgen. Ik moet een stuk over Poe54 schrijven voor Vic en zie er gruwelijk tegen op: ik voel me nu weer absoluut naar Ducroo toegesleurd! Maar dit moèt nog.

51Romans van Willem Elsschot.
52Onbekend om welk geschrift het gaat.
53Zie Vw 3, p. 260-261, 302-303, 434-435 en 436-437.
54In NRC van 29 juni 1934 (av.) besprak DP L'étrange vie et les étranges amours d'Edgar Poe van Emile Lauvrière.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie