Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 30 november 1938

Den Haag, 30 Nov. '38

Beste Eddy

De razende drukte (5 av. schouwburg per week, stroom van slechte boeken) houdt mij weer van schrijven af. Dank voor verschillende levensteekenen, de groene krantenstukken, en niet het minst het heden gearriveerde stuk in K. en O. over Zentgraaff. Ik heb er van genoten! Evenals van je sonnet trouwens. Het maximum aan genadeloosheid bereikt je polemiek toch in dat onschuldige nootje over het woord ‘kanoniseeren’. Het stuk behoort tot je beste en ernstigste polemieken; bewaar het vooral voor een ev. bundel!

Ik zond je al een week geleden per landmail een ex. van In gesprek met de Vorigen. Het boek is een product van de angst- en afschuwperiode na den val van Oostenrijk. Toen werkte ik de artikelen om, die er in staan, omdat ik iets wilde doen en tot niets ‘scheppends’ in staat was. Het geheel lijkt me nu toch wel aardig geworden, en geen zinneloos bundeltje. Je zult misschien ontdekken, dat er heel veel in veranderd is, sedert de publicatie in Het Vad. of Groot-Ned.

15 Dec. a.s. wordt Jan 50 jaar. De intieme vrienden hebben nu, als ‘aardigheidje’, voor hem een rijmprent laten maken van zijn strofe over de vrienden (‘Hier zijn mijn vrienden’ etc.). De kosten daarvan worden omgeslagen. Ik heb jou eigenmachtig ook op de lijst gezet, in de stellige overtuiging, dat je hierbij niet zou willen ontbreken. Stuur mij dus tusschen ƒ 2,50 en ƒ5, -, al naar je missen kunt. Ik schiet je bijdrage voor.

Je krijgt ook een afdruk van de prent, die in 17 ex. voor de vrienden gedrukt wordt.

We zijn hier ‘collectief’ blij, dat je zoo knap door die longontsteking heen bent gekomen. In dit opzicht is de collectiviteit niet slecht, want ze is spontaan. Uit je stuk aan het adres van Zentgraaff blijkt trouwens duidelijk genoeg, dat je hersens op volle kracht werken; want dit ‘verzetje’ is met kennelijken wellust van de hersens geschreven!

Een week geleden zond ik je een knipsel uit Het Vad. over het ‘intrekken’ van Uren met D.C. Ik hoop, dat je met mijn onderschrift accoord kon gaan. Je bedoeling was toch zeker niet om naar het Canossa van Bennebroek te gaan? Voor ev. verduidelijkende commentaar (want het gebaar was niet erg duidelijk) houd ik mij aanbevolen.

Dit in haast, tusschen rommel door. Dank ook voor het mooie kiekje van Alijntje! En hart. groeten 2 × 2, tot beter

je

Menno

Ik zou graag geregeld je stukken uit het Bat. Nwsbl. lezen, maar ik krijg ze niet meer!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie