E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Le Roselier, [16 november 1935]

Le Roselier, Zaterdagav.

Beste Menno,

Hierbij de brief van dien heer ook nog terug. Je hebt toch zeker alles ontvangen wat ik je uit Parijs de laatste dagen nog stuurde. Virginia zal toch wel compleet zijn geweest, tenminste de pastoor was héél gemeen en het ongeperforeerde hymen deed het ook best in de mond van den dokter. Het is een hupsche satyre - in een amerikaansche ‘bij-gebrek-aan-ernst’-stijl, die aan Stephen Leacock doet denken - maar, ofschoon ik het werkelijk met plezier las, zoodra je het uit hebt kan het je niks meer schelen. Dat de ‘Vlaamsche redactie van Forum’ hier zoo'n keet over gemaakt heeft, bewijst het peil waarop Forum in Vlaanderen werd gelezen!

Dit in haast. Ik hoop erg op Sprokkelingen. En schrijf me eens een prettige brief naar deze oorden.

Hartelijk je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie