Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 14 januari 1935

Den Haag, 14 Jan. '35

Beste Eddy

Mijn verzending met dialoog was juist op de post, toen je brief kwam. Ik zend je nu nog een stukje behoorende bij de vierde dialoog, dat moet worden tusschen ‘onmuzikaal’ en ‘geen beletsel alleen?’ op de tweede pag. van achteren. Wil je misschien de pagina's van beide dialogen even met potlood nummeren, zoodat de volgorde gemakkelijk weer te vinden is? Ik vergat het nog.

Van Cola Debrot kregen wij pas weer iets, dat veel minder was dan Mijn Zuster (voor laten we zeggen Terborch was het altijd nog heel goed geweest); we hebben hem dat teruggestuurd, omdat hij zelf schreef aan iets veel beters bezig te zijn. Mijn Zuster komt als boek bij Zijlstra uit. Het stuk van Slau komt ook in Forum! Uitstekend dat je over Guéhenno schrijft. Ik deed het al in Het Vad., maar heelemaal niet naar mijn zin, omdat ik toen met dat tooneelstuk bezig was. Ik laat het je nu achteraf voor de curiositeit toch maar zenden, evenals mijn bespreking van Zuiderzee en Die in het Donker... de stijl van Last blijft even abominabel: dom, lang en procédé-achtig.

Over de essaybundel zit ik nog te dubben. De methode, die jij aanraadt, is zeker goed, maar ik heb niet de gave om uit werk dat achter mij ligt qualiteitsverschillen op te diepen. Bovendien wil ik het boek zeker wel representatief, maar niet al te ‘definitief’ maken, omdat ik mij momenteel niet aan een ‘eindpaal’ voel. En dan: de ruimte! Ik heb nu vast laten zetten: Het Schrijverspalet, Een Studie in Schaduw, Paapsche Sympathieën en Dionysos en Pentheus; bij elkaar al 77 pagina's! Ik denk, dat ik er dus toch toe overga, uit de vorige bundels alleen een paar groote stukken te nemen en jouw methode alleen toe te passen op een ‘bloemlezing’ uit korte Forum-artikelen en panoptica. Ook zit ik nog met den titel. Ik heb geen goeden inval gekregen.

Kun je me niet helpen? Bij voorkeur niet cryptisch. Ik zou er graag iets van ‘het Europeesche’ in hebben; Ons Deel van Europa is helaas al verkocht!

Ik laat je nog een zeegroen Forum zenden. Blij dat je het nummer goed vond; ik vond het n.l. ook. Vestdijks roman wordt bijzonder goed; strak en bijtend scherp, ook in wat ik van het vervolg al las.

De roman van Blijstra (met wiens schoonheidsverhalen Ant overigens zeer gesticht was) is m.i. weer echt iets à la Blijstra. Het begint niet slecht, maar toch erg gezocht; daarna verloopt alles in tweederangslitteratuur. Het spijt mij voor hem, maar het is zoo absoluut ongeschikt voor ons. Waarom wil hij toch altijd zoo verbijsterend intelligent schrijven, als hij in wezen een constructeur van vlotte Prins-verhalen blijft? Ik zeg niet, dat deze roman alleen maar would-be is, maar de grenzen zijn nooit scherp te trekken bij hem. De eenige oplossing is: jij moet het voor hem bewerken...

Alle overige panopticums zeer welkom!

Hart. gr. voor jullie beiden en een hand van je

Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie