E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 26 oktober 1934

Parijs, Vrijdag.

Beste Menno,

Ik ben tot over mijn ooren verdiept in de rapporten betreffende het Congres in Moskou. Het is passionnant, ook voor ons, omdat het bijna alles opheft wat ons, artistiek gesproken, remde. Er komen nog wel wat idiotieën voor, maar de stap naar de vrijheid en naar het behoorlijke idee van ‘kunst’ is enorm. De avond die ze er hier aan gewijd hebben, hebben Bep en ik meegemaakt, Bep zal daarover een rapport maken voor de krant. Maar er is oneindig veel achter zoo'n avond, en het zou idioot zijn om er alleen de massaleiderij in te zien. Ik heb hoopen dingen te zeggen en reserveer van nu af, in Januari x blzn. (misschien wel 20) in Forum, om deze kwestie te bespreken. Is dat goed? Het lijkt mij toch de kwestie en het is daarom jammer dat het in December niet kan, want het had eig. als ‘hoofdartikel’ in November gemoeten.

Ik zal probeeren het in ‘aforismen’ te doen; ik bedoel: in losse gedachten en dus zoo kort mogelijk, à la de vorige. Ik denk slaags te raken met Gorky, met Radek, met Boekharin en zelfs met Malraux, en toch bij allen exact en bondig te releveeren wat ze aan juiste dingen gezegd hebben.

Stuur je me dus vooral je stukken? Houd me ook een beetje op de hoogte van de situatie ‘bij ons’. Heb je Gans al gesproken? Ducroo wordt dus weer uitgesteld. En ten slotte zal dat ook wel voor goed zijn, tenzij het boek eerst najaar '35 uitkomt, wat ook mogelijk is. Ik heb voorloopig weer alles weggelegd om deze Sovjet-historie te bestudeeren en lees ook Marx. Tant pis, maar dit is voorloopig boeiender dan alles.

Hartelijk je

E.

Heeft Jan je ooit mijn brief doorgezonden over een event. organisatie of niet? - Moet jij geen documenten over het Congres bestuderen. Pracht-preek zit daarin. Zie dat je ze krijgt, in het Duitsch of Hollandsch.

Daarnet krijg ik je stukken: d.w.z. over Huizinga, Nietzsche en Doolaard. Kijk in mijn brief of er nog wat is dat je me zenden kan.

Hiervoor veel dank!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie