E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [5 oktober 1934]

Parijs, 6 October.

B.M.

- Bezit jij nog dat nr. van Activités waarin mijn Fransche stukje over de Liepmann-zaak voorkwam? Zoo ja, zou je het mij omgaand even willen zenden? Je krijgt het terug, maar ik kan het hier onmogelijk meer vinden, het schijnt dat blad, mevrouw, winkel en alles opgedoekt zijn. Bij voorbaat dank,

Hart. gr. van je

E.

Ben weer aan het werk, hoewel nog niet aan Ducroo.

Kan je me ook Forum van April '34 sturen?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie