E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [6 maart 1934]

Parijs, Dinsdag.

B.M.

Gisteravond kwam je tweede brief. H. Mayer is inderdaad best, maar op het peil dat je zelf aangeeft. De broer van Jany ontmoette ik eens, gedurende 2 minuten; voldoende toch om me alle vertrouwen te geven in je oordeel. - Accoord over niet ingaan op Kuyle. - Ik lees op het oogenblik Partij Remise, dat veel goeds heeft. [In ieder geval een verkwikking na Sjanghai.] En inderdaad, wat een gezoek in andere boeken is daarvoor noodig geweest! Wat heeft Székely-L. nu weer bedreven? Ook een soortement verzamelwerk? - Over Henny's novelle ben ik het (evenveel ‘helaas’ zeggend) ook eens met je. Ik zou Last wel eens willen spreken; in een brief aan mij zei hij juist dat hij heelemaal niet zoo'n arbeidervereerder was als ik misschien dacht. Jan Gr. sprak hem eens in Brussel en vond hem toen, na de eerste 10 ‘revolutionaire’ minuten, zeer geschikt. Ik antwoord later eens beter, ben nu bovendien ziekig. Kan je eens aan Wim schrijven hoe men het best ‘intoxication’ en ‘intoxiqués’ vertalen kan en wat precies een ‘paranoïaque’ of ‘paranoïalijder’ is? Lijder aan hersenverweeking??? Wat wordt er week bij zulke heeren?

Over G.v. Hulzen heb ik geen enkel idee, dus eindig ik hier na complete repliek. Schrijf mij toch maar, al ben ik wat korter deze maand.

Hart. gr. ook voor Ant,

je

E.

Het Pest-Forum is er weer niet!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie