Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Rotterdam, 8 december 1933

R'dam, 8 Dec. '33

Beste Eddy

Aangezien ik nog schuim van woede over den laatsten poets, die onze Everard mij gebakken heeft, kan ik mijn pen nog nauwelijks vasthouden. Hij heeft n.l., zooals ik juist in het vandaag verschenen Forum ontdek, nadat ik de proef van de inleiding gecorrigeerd had, zijn eigen naam ingevuld als lid van de nederlandsche redactie, zoodat momenteel in Holland bekend wordt, dat de redactie van Forum is aangevuld niet alleen met de heeren Vestdijk en v. Vriesland, maar ook met een zekeren Bouws!! De naïeve schunnigheid van deze poets verbaast mij nog zoo, dat ik de feiten nauwelijks geloof; maar het is zoo. Je begrijpt, dat dit het laatste is. Vandaag krijgt hij van mij een brief, met instemming van Vic en Zijlstra, dat hij ophoepelen kan. Het vervelende is, dat ik nu toch de werkzaamheden van het secretariaat zal moeten opknappen. Maar bovendien: tot het Jan.-nummer zitten we met Bouws ‘in de redactie’, want naar buiten ophef maken over zoo'n kulvent lijkt me al heel verkeerd. Is het allemaal niet grotesk? Het ergste vind ik, dat de vent zich niet ontziet achteraf in mijn proef te knoeien en ons zoo voor een ‘fait accompli’ stelt. Ik hoop, dat deze brief je nog bereikt, eer ik je (begrijpelijke!) woedeuitbarsting over dezen nieuwbakken redacteur te hooren krijg!

Over de verhalen schijnt inderdaad een misverstand te zijn ontstaan! Ik schreef je al een paar brieven geleden, dat de verhalen moesten overliggen. Maar ik ga nu vanmiddag persoonlijk naar N. & v.D. om de duiten los te maken; gaat het onverhoopt niet, dan bezorg ik je het geld zoolang op een andere manier en laat mij in Jan. het honorarium van de verhalen sturen. Maar het zal wel lukken, denk ik. Het geld van het panopticum moet nu overigens allang naar je toe zijn!

Nogmaals, Bep: wat het leenen betreft, ik zou liever willen, dat je ev. geld van mij ‘leende’ op deze conditie, dat je het teruggaf alleen als het jullie schikte; mocht dat voor het jaar 2000 niet het geval zijn, dan is er immers nog niets verloren! Ik ken zelf ook wel z.g. ‘eergevoelens’ t.o.v. geld, maar deze condities lijken mij onder vrienden toch ‘eerlijk’ genoeg. Natuurlijk, als het zonder leenen kan, is het prettiger, maar in noodgevallen zijn, dunkt me, scrupules toch overbodig. Als ik het zelf ook niet heb, zal ik het ook ‘eerlijk’ zeggen.

De ‘verwendheid’ sloeg niet op deze zaken, dat begrijp je ook wel. Het was meer de gemakkelijke manier, waarop je je een oogenblik van Forum wilde losmaken. Alsof wij ons hier de luxe konden permitteeren, nog een partij erbij te maken: Forum contra Gr. Ned. b.v.

Ik ben nog volkomen misselijk van de Bouws-historie, dus scheid er voor vandaag maar uit. Ik hoop, dat St. Nicolaas er geweest is. Goncourt kwam bij Malraux, ervoer ik tot mijn groot ongerief, want vannacht om 12 uur moest ik nog een opstel over hem in elkaar flansen. Waarbij het bezoek j.l. Augustus natuurlijk mee moest dansen. De calender quaestie heb ik maar verzwegen voor Het Vad. hart. gr. 2 × 2

je

Menno

in haast!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie