E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [8 september 1933]

8 Sept.

Beste Menno,

Laat ik nu even een Duitsche tooneelkriticus naslaan en zien dat de man ‘Mayerhold’ overal met een a schrijft! In Fransche kritieken ook zeer dikwijls. De leukheid van Vic is er dus bovendien naast; ik schrijf hem dat met gelijke post, dezen kunstredacteur.

Maurice schreef mij zijn reformatieplannen. Ze lijken mij uitstekend. Als hij werkelijk 10 nrs. van Z. gedaan krijgt met 50 blzn. voor ons (Holland) in elk nr., is het zelfs prachtig. Als redactie voor Holland: jij, Vestdijk en nog één (Marsman?), voor Vlaanderen Maurice + nog een paar. Het is werkelijk te probeeren, mits met volledige vrijheid van iedere redactie, - en een ‘beginselverklaring’ in het 1e nr. dat zoo in elkaar zit.

Doe je uiterste best dat dit lukt. 500 blzn. per jaar voor de ‘onzen’ zijn niet te versmaden, het tijdschrift zelf wordt gewoon twee tijdschriften bijeen.

Hart. gr. je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie