E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [1 september 1933]

Bellevue, Donderdag.

Beste Menno,

Hierbij de nieuwe leugens van Bouws terug. Alles is mythe, als je mij gelooft. De man heeft 2 soorten verhalen leeren bedenken: over literatoren voor zakenmenschen en over zakenmenschen voor literatoren, beide met het aroma en de kruiden die hij de juiste acht. Die Kiewiet de Jonge (de man schrijft zijn eerste achternaam, meen ik, al met 2 × ie) die net weer gestorven is; en dat interessante verdenken van communisme! Voor zakenmenschen zal hij wschl. nog met het verhaal komen dat mijn communistische sympathieën in Forum hem ook hebben helpen verdacht maken. Ik geloof van het leugenbeest niets meer, en een ding is zeker: hij gaat niet naar Indië en weet dit allang.

Hij schreef Greshoff dat hij vast eind van het jaar uit Forum zou gaan, omdat hij het niet langer kon bijeenhouden of zooiets; verder dat hij de relatie met Slauerhoff en met mij verbroken had (hij bedrijvend onderwerp wel te verstaan). Als je nu van een platvoet spreekt... deze is heusch 10 × erger dan Buning, al zal hij misschien minder weten van rozen en meer van tarwespijzen. Zijlstra schreef aan Greshoff dat het lot van Forum aan een zijden draad hangt en dat het hoogstwschl. zal worden opgedoekt, hoezeer het hem ook spijt. Van Fred Batten hoorde ik dat de Openbare Leeszalen in Den Haag Forum hebben afbesteld, ofschoon het daar werd ‘vies-gelezen’. Dàt is Holland, en dat zijn onze vrijzinnig-christelijke en katholieke leeszaal-directeuren, daar is ‘practisch’ geen vechten tegen, al zou je ze op papier en ‘moreel’ 100 × vermorzelen.

Als je Forum in stand wilt houden, doe dit dan. Ga naar Zijlstra, speel open kaart met hem, vertel hem alles van de situatie ikke-Bouws en de leugens van dien mijnheer, en zeg hem dan dat èn ik èn Bouws er in 1934 uitgaan, maar dat het jammer zou zijn van het blad enz. en vraag hèm dan wat hij voorstellen zou om voort te gaan. Stel voor als redactie: jij, Roelants, Vestdijk, verminderd honorarium, desnoods tot ƒ 1. - de bladzij, opheffen van het Panopticum misschien (dat ons zelf toch ook gaat vervelen en tenslotte journalistiek zou worden), en géén secretaris, wat hem ± ƒ 600. - in het jaar uitspaart. Laat hij jou voor het secretariaat een vergoeding geven, bv. ƒ 25. - 's maands. Maar laat hij liever het formaat en de dikte zoo laten; dat verminderen geeft naar buiten direct zoo'n zielige indruk. Misschien heeft hij zelf andere en briljante ideeën over deze ‘reorganisatie’. Maar probeer Forum in leven te houden, al was het als uitlaatklep. Het wordt onmogelijk voor ons om in De Gids en Gr. Nederl. alleen te publiceeren, als ze ons per ongeluk ‘wel willen’.

Vrijdag

Hierbij het panopt. tegen Campert terug, dat uitstekend is en natuurlijk 100% mijn instemming heeft. - Maar of die tarweprijzen werkelijk zooveel beter zijn dan de rozen zelfs van Buning... blijf ik betwijfelen. Bep schrijft er nog wat bij over de Zutphensche kindercourant, waar wij beiden van genoten hebben. Hart. groeten van je

E.

P.S. Dank voor de teruggezonden blzn. Stuur mij dus ook de 2 verhalen terug; àls er in December plaats is (wat ik erg betwijfel), dan kunnen ze daarin. Geef Java dus nu gauw door voor October. Het is niet erg lang, ± 12 blzn. maar, denk ik.

[E.d.P.-d.R.:] L.M., Potomak vindt het heerlijk om reacties van zijn lezers te krijgen, en vooral als ze dan nog van zoo'n innig meeleven en heldere kijk getuigen als dit keer (overigens: de eenige keer). Dat doet hem begrijpen hoezeer hij contact houdt met het groote hart van het volk.

Tusschen haakjes, er passeerde mij in dit artikel een malheur. Ik maakte terwille van de Zutphense zeden van een amant een echtgenoot. Maar nu is het, naar Eddy ontdekt, daardoor een huwelijksschandaal geworden, en die zijn ons met nadruk verboden!

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie