E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [25 augustus 1933]

Bellevue, Vrijdag.

Beste Menno,

In de eerste plaats: er is precies niets tegen het ‘oppercalenderschap’ van Malraux; ik stel voor hem met terugwerkende kracht tot Calender-Khalif te benoemen. Hij heeft hier eenvoudig recht op, uithoofde van het geniale, dat bij hem op de calender-manier tegenwoordig is. (À bas le notaire.)

Overigens vind ik de hiërarchie als door Wim opgesteld, en die een geperfectioneerde uitbreiding is van het voorloopig schema van Spa, zeer aannemelijk. Toch niet heelemaal.

Bep dankt je zeer voor je opstel en beklaagt je nog harder, omdat haar stuk net de deur uit was, toen het jouwe kwam. Het begin van het jouwe was niet alleen uiterst geslaagd voor de Vaderland-consumptie, maar zelfs waardig om door Potomak te worden gesigneerd! Edoch, van lieverlede werd het steeds ‘moeilijker’, en tenslotte veel te goed, en meer geschikt voor Filmliga in deszelfs huidigen vorm. Wat moet er nu mee gedaan worden? Wil je het hebben? Als je de kop eraf snijdt of verandert, kan je het nog zóó in Filmliga zetten en er misschien een rijksdaalder mee verdienen.

Stuur je mij de laatste ‘cahier’-blzn. terug? Aangeteekend liefst.

De 2 verhalen worden dus aangeboden aan Forum, in principe voor het October-nummer, om al die essays te breken. In November dan de ‘verleider’; in December het ‘afscheid’, al of niet met iets anders, dat zullen we van de plaatsruimte laten afhangen. En van je verdere gesprekken met Bouws en Zijlstra. Jouw Paap-stuk moet ook absoluut in October. Het zal een aangename variant vormen na de Mapen.

Van Eckeren schreef mij onderwijl. Ik zal nu mijn brief moeten veranderen. Zal het maar kort maken! Je hebt 10 × gelijk wat zijn ‘goedwillendheid’ aangaat. En toch ‘haat’ hij jou en mij zeker evenzeer als Bouws, en om dezelfde reden: eigen huid!

Denk erom dat, als je over Napoleon schrijft, je niet ‘de Las Cases’ zet, wat typisch pedant-Hollandsch is, maar ‘Las Cases’. De man was beroemd als ouwehoer en overtrof in dit opzicht, in een ellenlange correspondentie, den Engelschen cerberus Hudson Lowe, die zelfs van hem ging houden...

Ik schreef 40 blzn. Ducroo in Indië en ga voort. -

Vergeet niet mij Angst te zenden, als je het gekocht hebt.

Hartelijke groeten ook aan Wim en Ant,

je

E.

Ingesloten een stuk uit ons archief, waaraan je veel zou kunnen hebben en waarvan sommige stukken een vertrouwd smaakje voor je moeten hebben. Zend het vooral terug! - Bep vraagt mij te wachten met het verzenden van dezen brief, omdat haar stuk voor Forum er dan misschien nog bij kan.

Later.

Het stuk is nog steeds niet klaar. Ingesloten een artikel van Buning en een vers van mij in antwoord daarop, dat ik naar De Groene zond. Plaatsen zij het niet, dan kan het misschien in de October-Forum, als panopticum dan maar. Maar zij zullen het wel plaatsen.

Zend mij het artikel en het vers omgaand terug om er Woensdag a.s. Jan Greshoff mee te amuseeren, die dan een halve dag hier is.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie