E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [2 juni 1933]

Bellevue, Vrijdagavond.

Beste Menno,

Ingesloten een fraai portret van Jan v. Nijlen, dat je me gauw terug moet zenden. Ik ben er erg blij mee, en het lijkt nog zoo goed!

Jan Greshoff zal je een bespreking sturen - of neen, ik zend jou in een andere enveloppe, als drukwerk, drie dingen: een bespreking van Lawrence's brieven door Bep (die mag je houden, in ruil voor je cadeau!), een bespreking van mijn Coster door bolle Ton van Brabant en een nijdige zucht van Nijhoff over hetzelfde euvel, in De Gids. Ton schreef in De Tijd. De 2 laatste mooiïgheden wil jij wel doorzenden aan Jan Greshoff, aan wien ik vandaag jouw bespreking zend! [Wel te verstaan: in afwachting van de zijne - aan jou - die in Nederland komen gaat...] Dank hiervoor; de kleine wijzigingen lijken mij heel goed; ook de laatste woorden, die erbij kwamen.

Ik doe in de enveloppe nog iets: nl. een verslag door Den Doolaard over de P.E.N. - heibel. Zeer leutig om te lezen. Er moet heusch een ‘cinglant’ panopticum aan de zaak worden gewijd. Maar Jan wil het niet doen; jij blijft dus over, en dat is ook wel zoo goed. Zet dit rapalje nu eens goed op zijn plaats, het is een prachtmoment ervoor. En hoe ‘algemeener’ het wordt, in de lijn van letterkundige vergaderingen + en zonder voer, hoe beter. Ik zou het bepaald onjuist vinden als er in het Panopticum niet een scherpe echo kwam van dit akkefietje onder ‘representatieve’ auteurs.

Bep, die anders erg anti-polemisch is, zooals je weet, is het geheel met mij eens; en ook dat jij het schrijven moet. Op je brieven over La Cond. H. schreef zij je; ik wacht je antwoord af om er misschien nog een duitje van mij bij te doen. Ik zal Malraux je beide brieven voorlezen (= voorvertalen) zoodra ik hem weer zie. (Ik geloof dat hij vandaag net terug is - en ik ook.)

Later beter. Ik heb allerlei post af te doen weer, o.a. naar Indië en voor die rotzaken waar ik in Brussel weer mijn portie van kreeg. Ik heb den advocaat ‘uitgeschakeld’, maar de notarissen tieren nog welig. En de advocaat diende per keerende post een rekening in van ± fl. 150.- die ik hem over 6 maanden misschien betalen zal, als ik dan het geld heb.

Hartelijke groeten, ook aan Truida en Ant

je

E.

P.S. Gistoux schijnt onverkoopbaar.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie