E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [18 mei 1933]

Bellevue, Donderdag.

Beste Menno,

Je bent gelukkiger dan ik, dat je in Tegenonderzoek nog iets goeds vinden kunt. Ik lees alles wat erin staat met een soort walg, een gevoel dat ik er meer dan mijn bekomst van heb om dit alles te ‘weten’, en dat ik er gelukkig een heel eind voorbij ben. Dat is het vervelende van den herdruk van zulke dingen, 3 jaar later. Ik liet ook Binnendijk staan om dezelfde reden: het te laten staan zooals het was. Wel schrapte ik overal zijn titel van ‘heer’. De heele voorgeschiedenis van Forum is in dit boekje vervat, voor wie dat later (voor een dissertatie bv.) zoeken wil. Vanaf het gesprek tot Slauerhoff en mijn eerste stuk over jou, is het deze voorgeschiedenis. In mijn volgende ‘essay-boek’ komen de 2 jaar Forum-activiteit. ‘Historisch’ is het dan altijd nog wel aardig. Maar de eigenlijke ‘cahiers’ zijn toch met deel 1 en 2 opgehouden; ook Tegenonderzoek hoort er nog maar amper bij; en zeker het volgende niet meer.

Wat je over Gallische cultuur zegt is onjuist, omdat je door mij in aanraking bent gekomen met de meest òn-Gallische Galliërs, waaronder Gide zoo goed als Malraux. Malraux zou bij jouw ‘Gallische cultuur’ denken aan de Fransch-nationalistische school van de Action Française, waartoe Maurras en Bainville behooren, maar ook lui als Massis, Maxence en zelfs - voorloopig - Thierry Maulnier. En die school is zeker even abject als de Duitschers, door jou afgezworen. - (En Nietzsche?!)

Ik lees af en toe van de politieke bewegingen in Holland; het geeft me soms lust om daar te komen wonen en mij met alle energie ook ‘in het gewoel te werpen’. Die gaga-idioot van een Jacques Bloem loopt, schijnt het, in de gelederen van ir. Mussert en met een nazi-insigne op zijn genevermaag. Ik mag lijden dat ze hem vandaag of morgen een blauw oog slaan voor die treurige moed; ik heb lust om hem straal te negeeren als ik hem daarmee zie. - Verder is er in Den Haag, meen ik, een bond opgericht van anti-fascistische neutralen, waarbij echter ‘nadrukkelijk uitgesloten’ zijn: ‘zij die naar een dictatuur streven of naar de anarchie drijven’. M.a.w. een beroep op het solied-liberale, Hollandsche, tevreden en rechtschapen, alleen op een zekere ‘vrijheidsbeperking’ reageerend, burgerschapendom. Zou je er niet een stukje aan wijden in het Panopticum?

Succes met het laatste eindje van De Zieke. Bied je het De Gids aan? Het is toch zeker te groot voor Forum? - Als je eenmaal goed begint met Malraux, lees je het in één adem uit. Ik wacht met spanning op je reactie. Je Démasqué zag ik bij M. liggen; hij vroeg mij wat de ‘ideologie’ ervan was; ik heb hem dat, onder een kop koffie, zoo kwaad als het ging, uitgelegd.

Maak het je niet tè moeilijk met Coster en Tegenonderzoek! Je kunt de hindernissen ook te groot maken, door er te véél naar te kijken. Het goede ‘principe’ is al een hoop waard. Maar waarom vraagt Vic niet bv. aan Vestdijk om over Coster te schrijven; dan kan jij volstaan met Tegenonderzoek (dat aan genoemde Vestdijk gewijd is).

Vertel me eens wat van de politiek daar ‘thuis’.

Hartelijke groeten, ook van Bep en aan Ant. Je

E.

Ik verzond vandaag de voorhistorie van Forum in één pak naar de Beukelsdijk, in 2 exx. bestemd voor je broertje Wim en je zusje Truida.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie