E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [17 december 1932]

Bellevue, Zaterdagmorgen.

Beste Menno,

Hierbij het 2e stuk* van de revolutie, ‘bijgewerkt tot op den huidigen dag’. Op blz. 8 staat een open plekje, met in de marge een aanteekening voor jou; wil je even dien naam opzoeken en invullen? [Kan je me die nu even schrijven? het gaat om de echte naam van Stalin. In Otten staat hij!] Ik heb dezen laatsten tijd over niets gehoord dan over de nieuwe wereldvorm; vandaar deze reactie - het zal hierna, hoop ik, voor langen tijd over zijn.

Iets anders, zou je Zijlstra niet willen voorstellen om een serie brochures te publiceeren, met overdrukken (van 40 tot 60 blzn.) uit Forum? (neen, 32 blzn., 2 vel, is het minimum). Een aardig omslagje, telkens met een andere kleur letters (get. door een van zijn helden, Detleff Voss of zoo iemand), en op goed papier gedrukt: formaat en papier van je Démasqué, en bv. alles in 250 exx. Dat zou men kunnen noemen: Forum-schriften of Cahiers van Forum of Brochures van F. of iets in dien geest, en het zou heel aardig kunnen gaan, en hem zoo goed als niets kosten. Als in ieder boekje een frontispiece kwam: een portret of een teekening, zou hij de boekjes duurder kunnen maken en ze zouden nog aardiger zijn. Ik dacht dan dit Revolutiestuk van mij bv. te geven, en de essays over poëzie van Vestdijk (Emily Dickinson, gevolgd door Valéry en nog wat; of alleen - met een portret van Emily erin), eventueel iets van jou dat weer eens wat langer wordt, of een tooneelstuk bv, als dat nog eens door ons wordt gepubliceerd. Je kunt het hem allicht voorstellen. Een lang gedicht als Pro Domo, anders gezet: 1 strophe per blz. inpl. van 2, zou ook best gaan, of die vertalingen van Poe door H. de Vries, zoonoodig vermeerderd. The Hogarth Press geeft op een dergelijke manier ‘brieven’ uit van bekende jongere schrijvers: telkens één brief, van een dikte van 24-32 blzn., met een aardig omslagje. Onze ‘brochures’ zouden al veel meer voor den gewonen kooper zijn, die van ‘brieven’ natuurlijk een stuip zou krijgen! Spreek er eens met Everard Bouws over en dan met Zijlstra, als het jullie iets zegt. Die Hogarth-boekjes kosten een shilling; - een andere serie, ook in brochure-vorm, is van Faber en Faber (daarin staan o.a. dingetjes van Lawrence) en kost ook een shilling per nummer. Zijlstra zou voor onze boekjes dus gemakkelijk een gulden kunnen vragen, of beter 95 cts. Als Bouws doet alsof het idee uit zijn zakenmansgenius is ontsproten, is Z. hem later misschien nog eeuwig dankbaar. Er zijn allerlei menschen, moet je bedenken, die terugschrikken voor een heel abonnement op Forum, maar best zoo'n boekje apart voor een losse gulden kunnen koopen.

Ik heb zooeven in een Milton van Van Schendel een prachtige versregel gevonden om te zetten boven mijn volgend stuk over Lawrence; nl.:

Lawrence, from virtuous father virtuous son... (Het was ècht een sonnet voor een Mr. Lawrence!)

De revolutie zit me hevig dwars; het kollektivisme vooral. Tot nader. Je

E.

* Neen, ik ben er niet mee klaar - het komt later wel. Ik heb nog van alles te bestudeeren.

E.

Zaterdag, later.

Daarnet komt je nieuwe brief. Waarom antwoord je niet op Buning met zeven regels - in Panopticum - histoire de l'emmerder à ton tour? [Zet er vooral dat Porqué, Mária? in!] In hetzelfde nr. waarin Mária Lécina door mij besproken, verschijnt? Dan ben je van je persoonlijke grieven af. - Accoord als je Van Kampen er niet bij wilt. - Ik kreeg een stuk van Jan over Willink, met zóó'n doorhollen naar den verkeerden kant (een ànderen verkeerden kant) en zoo'n slechtverwerkte toepassing van sommige dingen uit je Démasqué, dat ik er eerlijk gezegd griezelig van werd. Ik stuurde het hem terug, vòl aanteekeningen, ofschoon ik ook dat ellendig vind.

Later meer.

Wil je nog eens goed nazien of Tusschen K. en Hargen niet in Erts 2 ook heeft gestaan; ik ben er zoo goed als zeker van! Zoek eens erg goed! De Erts van '27.

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie