E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [27 november 1932]

Bellevue, Zondag.

Beste Menno.

Het lijkt me een rotzooi met die brieven van Het Vaderland: slecht betaald (fl. 10.- inpl. v. fl. 25.-) en walgelijk bête. Enfin, ik weet er het ware nog niet van. Vrijdag lunchte ik met de Holl. journalisten in Parijs; van Van Loon hoorde ik dat Mathilde Visser ook gesolliciteerd heeft! - Ik schrijf er je wel nader over; ik heb nu weer geschreven aan Pannekoek.

Het stuk van Henny over Donker is voortreffelijk, véél beter dan dat van Helman - zoowel met het oog op Donker zelf, als op het publiek.

Hierbij een stuk voor Panopticum van Januari. Dit is een van de ‘nieuwe’ stukken, die ik geven wilde. Misschien maak ik ook nog wel iets anders. Dit eerste is misschien niet zoo gelukkig, maar kan Bouws verrukken, die immers zoo graag wil dat wij onze aandacht wijden aan ‘andere kunsten’. De albums waarover ik schreef - vooral Paris de Nuit - waren werkelijk bizonder mooi. - Lijkt het je minder geschkt voor ‘panopticum’, kan er dan een gewoon stukje van gemaakt worden; maar om 2 redenen verkies ik het ‘panopticum’: 1e verdient het geen groote letter; 2e kunnen wij op deze manier aangeven dat wij in de 2e jaargang niet meer bijna uitsluitend polemisch in kleine letter zullen zijn!

Ant en ik hebben brieven gewisseld.

Ik dank je voor het in ieder geval nemen van Tom Jones en Sterne. Schrijf Mayer dus dat hij je die deelen zendt. Dat wordt dan fl. 45.- minder van een rekening van fl. 55.- Ik zou zeggen: neem nog voor fl. 10.- boeken van de lijst, om mijn rekening heelemaal ‘over te nemen’, en dan nogmaals voor fl. 50.- maar die dan de fl. 50.- door jou voor Coster gestort. Zie je daar later dan iets terug, dan geef je dàt geld aan mij.

Ik verzend dezen brief nog niet, omdat de post morgen misschien nog wat van je brengt. - Naar Lawrence ben ik ook zeer benieuwd - zoowel naar de gedichten (door Bouws besteld) als naar de brieven. In Maart kan ik dan Lawrence misschien bespreken, òf tegelijk met Huxley in Januari. In Februari wil ik er nu absoluut de revolutie in hebben!

Tot morgen misschien. Steeds hartelijk je

E.

Maandag

Vandaag geen post, dus verzend ik dit. Geen post van jou - wel van Thula, Tilly, Mathilde (hoe ze verder heeten mag) Visser. Overvallerig en afspraakjesmakend. Ik heb met 3 regels geantwoord dat ik mijn vrije tijd alleen wijdde aan mijn vrienden en of ze me niet schrijven kon wat ze te vertellen had. Ik hoop dat het pakt.

Mayer schreef me vanmorgen dat Tom Jones tegenwoordig voor fl. 6.50 nieuw te krijgen is - maar dat hij joù dat maar niet had verteld. Zoo'n slimmerik. Maar de Sterne die geheel uitverkocht is en maar in weinig exx. gedrukt, maakt dan ook nog het evenwicht goed. Zeg Mayer nu maar dat hij je gauw die 6 dln. zendt.

Je E.

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie