Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Rotterdam, 19 januari 1932

R'dam, 19 Jan. '32

Beste Eddy

Als je griep over is, kom ik dus Zaterdag a.s. met den trein van 14.08; ik hoop je dan aan de statie te treffen. Maak jij dan in orde, dat ik bij Marsman logeeren kan?

De monoloog van Blijstra is heel aardig, hoewel ik voortdurend blijf denken, dat hij tot betere dingen in staat is. Maar ik ben vlak voor plaatsing, geef het ms. door aan Bouws.

De ‘zaak’ is inderdaad j.l. week-end in een nieuw stadium gekomen. Zullen wij hier moeten spreken van ‘the love of the parallels’? Wie weet! Je begrijpt al, dat deze ‘zaak’ niet commercieel is, maar ik demaskeer mij verder niet voor Zaterdag.

Naar de snorren van het Volmaakte Huwelijk en je argumenten pro ben ik verlangend. Tot Zaterdag dus, zonder tegenbericht? hgr. je

Menno

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie