Drie vergeten sonnetten:

De Notaris spreekt (1926)

Een Apostel (1927)

De Ronker tot de Verdrevene (voor J.-Ascona, Dec. 1929) I

[Deze artikelen zijn voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina's rechts.]