Boekenfilm

Het vijfde deel met verzamelde opstellen Uit de leerschool van de spade van Dr. H.M.R. LEOPOLD, die zulk een wekelijksche attractie vormen voor de lezers van de N.R. Ct., is bij W.J. Thieme & Cie te Zutphen verschenen. Aan dezen evenals de vorige zoo afwisselingsrijken bundel zijn 72 goed verzorgde illustraties toegevoegd.