Over de briefwisseling tussen E. du Perron en A.C. Willink

Signatuur Letterkundig Museum: P 00346 B 1 / MM1989L-000812 
Van: Charles Edgar Du Perron (1899-1940) 
Aan: Albert Carel Willink (1900-1983) 
Aantal: 178 br 
Datering: 1924-1940 
Annotatie: Bij de brieven zijn bijlagen gevoegd, de brieven zijn in kopie

Terug naar de lijst