Over de briefwisseling tussen E. du Perron en Nico van Suchtelen

Signatuur Letterkundig Museum: W 00475 B 1 / MM1989L-000835>>> 
Van: Wereldbibliotheek-Vereeniging Geschreven door: Pieter Endt (1883-1936) / Nicolaas Johannes van Suchtelen (1878-1949)
Aan: Charles Edgar Du Perron (1899-1940) 
Aantal: 41 br 
Datering: 1933-1940 
Annotatie: Uit het jaar 1938 zijn geen brieven aanwezig / De correspondentie tot medio 1935 is ondertekend door Pieter Endt, die na dat tijdstip door Nicolaas Johannes van Suchtelen. Bij de brief van 8 mei 1934 zijn twee bladen opmerkingen in concept door P.Endt bij Du Perrons vertaling van André Malraux's La condition humaine gevoegd

Signatuur Letterkundig Museum: P 00346 B 1 / MM1989L-000812 
Van: Charles Edgar Du Perron (1899-1940) 
Aan: Wereldbibliotheek Gericht aan: Pieter Endt (1883-1936) / Nicolaas Johannes van Suchtelen (1878-1949)
Aantal: 49 br 
Datering: 1933-1940 
Annotatie: Uit het jaar 1938 zijn geen brieven aanwezig. De correspondentie tot medio 1935 is gericht aan Pieter Endt, die na dat tijdstip aan Nicolaas Johannes van Suchtelen. Bij de brieven van 14 maart, 10 april, 25 april en 15 mei 1934 zijn resp.3, 7, 2 en 1 bladen gevoegd met opmerkingen door of vanwege P.Endt bij Du Perrons vertaling van André Malraux’s La condition humaine.

Terug naar de lijst