Over de briefwisseling tussen E. du Perron en A. Roland Holst

De digitalisering van deze briefwisseling werd mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van Constantijn Kelk.

Signatuur Letterkundig Museum: R 00644 B 1 / MM1989L-000402 / MM1989L-000835>>>RH
Van: Adrianus Roland Holst (1888-1976) RL 
Aan: Charles Edgar Du Perron (1899-1940) 
Aantal: 3 br 
Datering: 1931-1937 
Annotatie: Uit de jaren 1932-1936 zijn geen brieven aanwezig / Bij de brief dd 23 januari 1931 is een brief van Van der Hoeven aan E. Du Perron gevoegd
 
Signatuur Letterkundig Museum: P 00346 B 1 / MM1989L-000811 / MM1989L-00412 
Van: Charles Edgar Du Perron (1899-1940) 
Aan: Adrianus Roland Holst (1888-1976)
Aantal: 57 br 
Datering: 1928-1939
Annotatie: De brief dd 3-9-1939 is abusievelijk verfilmd in de omslag: R. 644 B.2 door: Perron, E. du 

 

 

Terug naar de lijst