Over de briefwisseling tussen E. du Perron en H. Marsman

Het grootste gedeelte van de briefwisseling Du Perron-Marsman bevindt zich in de KB. 

Signatuur Letterkundig Museum: P 00346 B 1 / MM1989L-000307 / MM1989L-000809>>>MA 
Van: Charles Edgar Du Perron (1899-1940) 
Aan: Hendrik Marsman (1899-1940) 
Aantal: 1 br 
Datering: 1933 
Annotatie: DP_LM_EdP-MA_001.tif t/m DP_LM_EdP-MA_002.tif

Signatuur Letterkundig Museum: M 00278 B 1 / MM1989L-000304 / MM1989L-000835

Signatuur Letterkundig Museum: M 00278 B 1 / MM1989L-000303 / MM1989L-000960  
Van: Hendrik Marsman (1899-1940) / Rina Louisa Marsman-Barendregt (1897-1953) 
Aan: Jan Greshoff (1888-1971), Agatha Christina Brunt (1887-1987),
Charles Edgar Du Perron (1899-1940) 
Aantal: 150 br
Datering: 1924-1940 
Annotatie: 12 env. / 3 brieven zijn ongedateerd. Uit de jaren 1928-1931 zijn geen brieven aanwezig. Van een brief is alleen de doorslag aanwezig / Een aantal brieven is geschreven door R.Marsman-Barendregt. Een aantal brieven is mede gericht aan A.Greshoff-Brunt. De brief dd 20 juli 1935 is mede gericht aan E. du Perron. 3 brieven uit 1937-1938 zijn geschreven op brieven van Em.Querido's Uitgevers-Mij. aan H. Marsman. De brieven van R. Marsman-Barendrecht dd 24 juni 1937 en 5 april 1938 zijn niet meeverfilmd met Metamorfoze Marsman, maar wel met Metamorfoze Greshoff
 
Van: Hendrik Marsman (1899-1940) 
Aan: Charles Edgar Du Perron (1899-1940), Elisabeth Geertruida de Roos (1903-1981) 
Aantal: 2 br 
Datering: 1932-1935 
Annotatie: Een brief is mede gericht aan E. du Perron-de Roos

 

Terug naar de lijst