Over de briefwisseling tussen E. du Perron en Soejitno Mangoenkoesoemo

Zie: Marsha Keja, '"Vergeef me overigens deze sentimentele ontboezeming". Twee onbekende brieven van Soejitno Mangoenkoesoemo aan E. du Perron', in Cahiers voor een lezer 48 (december 2018)

Terug naar de lijst