Over de briefwisseling tussen E. du Perron en P.J. Koets

Signatuur Letterkundig Museum: P 00346 B 1 / MM1989L-000809 
Van: Charles Edgar Du Perron (1899-1940) 
Aan: Peter John Koets (1901-1995) 
Aantal: 8 br 
Datering: 1939-1940 
Annotatie: 4 env / De brieven en enveloppen zijn in fotokopie aanwezig 

Terug naar de lijst