Over de briefwisseling tussen E. du Perron en Jan Greshoff

Signatuur Letterkundig Museum: G 00785 B 1 / MM1989L-000835 / MM1989L-000864>>>GE
Van: Jan Greshoff (1888-1971) 
Aan: Charles Edgar Du Perron (1899-1940) 
Aantal: 10 br 
Datering: 1932-1938 
Annotatie: Twee brieven zijn ongedateerd. Uit de jaren 1934 en 1936-1937 zijn geen brieven aanwezig. Een brief is in tweevoud aanwezig


Signatuur Letterkundig Museum: P 00346 H 1 (Omslag Vandaag dit the-salon: men neemt wat men kan vinden) / MM1989L-000830
Van: Jan Greshoff (1888-1971) 
Aan: Charles Edgar Du Perron (1899-1940) 
Aantal: 1 br 
Datering: 19XX
Annotatie: De brief is ongedateerd / De brief bevindt zich op de achterzijde van een gedicht van Du Perron  

Signatuur Letterkundig Museum: P 00346 B 1 / MM1989L-000807; MM1989L-000808; MM1989L-000809 /MM1989L-000963; MM1989L-000964; MM1989L000965 
Van: Charles Edgar Du Perron (1899-1940) 
Aan: Jan Greshoff (1888-1971)
Aantal: 663 br 
Datering: 1929-1940

Terug naar de lijst