Bijdragen aan 'De Vrije Bladen'

artikelen

(dit periodiek is nog niet gedigitaliseerd, zie hieronder voor titelinformatie en eventuele verwijzingen naar het Verzameld Werk of elders)

Alle artikelen

De Vrije Bladen. Onafh. Maandschrift voor Kunst en Letteren. Amsterdam (1930-49)


Gesprek over Slauerhoff.
VII (1930) Afl. 12, 337-62.

Van de drie Ridders en het Hemd. Vert. naar Jacques de Baisieux* 84-91 


Voetnoot na het ‘Gesprek over Slauerhoff’* VIII (1931) Afl. 3, 100


Antwoord aan Mr M. Nijhoff [Limerick, ondertekend door Fred Batten]* VIII (1931) Afl. 10, 276


Grafitti (Blocnote klein formaat) XIII (1936) Schrift X, 32 blzn

Een Lettré uit de 18e eeuw: Willem van Hogendorp. Brieven en verzen uit het
Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. XVII (1940) Schrift IV, 32 blzn.

Briefwisseling Ter Braak-Du Perron. Een Bloemlezing.* XXI (1949) Schrift 2,
112 blzn.


terug naar lijst periodieken