Bijdragen aan 'Het Vaderland'

1931 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939

Gedigitaliseerde artikelen

Alle artikelen

Het Vaderland. 's-Gravenhage (1931-39)


De vijand meldt zich* [Ingezonden stuk] LXIII (1931) 9 Juli Av.

Op bezoek bij John Buckland Wright* [Niet ondertekend] LXV (1933) 20 Jan. Av.

Een interview met Alexejef* [Niet ondertekend] LXV (1933) 9 Nov. Av.

Museum voor Stendhal geopend in zijn geboorteplaats Grenoble. I [Niet
ondertekend]

VW 6 131-143

Idem. II [Idem] LXVI (1934) 12, 15 Mei Av.

VW 6 131-143


‘Onderschatting en Overschatting’. [Antwoord op een litteraire enquête] LXVI (1934) 14 Nov. Av.

VW 6 149-150


Het Schrijverscongres te Parijs.* [Ingezonden Stuk] LXVII (1935) 13 Juli Av.

Portretten van Napoleon [Niet ondertekend] LXVIII (1936) 19 Juni Av.

Een bedreigd cultuurcentrum. Interview met Sylvia Beach te Parijs.* [Niet
ondertekend]
LXVIII (1936) 29 Juni Av.

Indië en Europa. Gesprek met E. du Perron vóór zijn vertrek uit ons werelddeel.* [Interview door Menno ter Braak] LXVIII (1936) 15 Sept. Av.

De ‘Zenuwlijder’ van Lebak.* LXIX (1937) 18 Febr. Av.

De oplaag van Uren met Dirk Coster.* LXX (1938) 16 Dec. Av.

E. du Perron terug in Nederland.* [Interview door Adriaan van der Veen] LXXI (1939) 1 Oct. Av.

‘Inlander’ of ‘Indonesiër’?* [Ingezonden Stuk] LXXI (1939)

De niet-ondertekende stukken schreef de auteur als Parijs' correspondent van Het Vaderland gedurende de jaren 1933-36.


terug naar lijst periodieken