Het Indische Leven

Gedigitaliseerde artikelen

Alle artikelen

Het Indische Leven. Batavia (1919)

Indische Letterkunde
I (1919) no. 8, 11 okt., 148-149.


Ondertekend met de initialen ‘Du P.’. Vermoedelijk Du Perron's eerste
‘wetenschappelijke bijdrage’, in het jaar van zijn journalistieke werkzaamheid aan het Bataviase dagblad, Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, waarvan de hoofdredacteur Karel Wybrands onder het ps. Diederick Baltzerdt ook het weekblad Het Indische Leven redigeerde. 


Herdrukt in Verzameld Werk VII (Bijlagen), 479-483


Zie Kees Snoek, Aandacht voor een archipel: Du Perron op de Kangean-eilande in Indische Letteren, Jaargang 3.


terug naar lijst periodieken