Groot Nederland

Gedigitaliseerde artikelen

Alle artikelen

Groot-Nederland. Letterk. Maandschrift. Amsterdam (1929-1940) 


Sonnetten XXVII (1929) 372-75

Een Vrouw. Gli Amanti. De Wachtende. XXVIII (1930), 449-53

Dialoog over het detektive-verhaal, XXXI (1933) 61-75

Drie Sonnetten: De Vooruitgang. Maar heden...*. Saint-Just. XXXI (1933) 289-90

Retrospektief van mijn ouders (Uit de Indische Jeugd van Arthur Ducroo) XXXII (1934), 418-35

De eerste jaren (Idem) XXXII (1934), 499-514

Gedong Lami (Idem) XXXII (1934), 58-70


Idem (Idem)
XXXII (1934), 156-65

Dubbelportret van Arthur Hille (Idem) XXXIII (1935), 235-52

Billets pour Elle XXXIII (1935), 232-33

Over S. Vestdijk XXXIII (1935), 560-72 [‘geschr. Bretagne Oct. 1935 (?)’]

VW 6 15-27


Verdediging der kultuur I
, XXXIV (1936), 66-79

Politiek, moraal en juist denken XXXIV (1936), 93

Verdediging der kultuur II, XXXIV (1936), 167-81

Blocnote klein formaat XXXIV (1936), 254-60


Idem
XXXIV (1936), 372-77.

‘Sans Familie’. (Drie brieven van J. Greshoff, Menno ter Braak en E. du Perron) XXXIV (1936), 402-06

VW 5 183-187

Blocnote klein formaat XXXIV (1936), 548-53

Idem XXXIV (1936), 69-74

Idem XXXIV (1936), 164-69

Idem XXXIV (1936), 278-83

Idem XXXIV (1936), 362-66


Idem
XXXIV (1936), 504-09

Idem XXXIV (1936), 597-602

Idem XXXV (1937), 79-83

Idem XXXV (1937), 84-88

Idem XXXV (1937), 183-89

Idem XXXV (1937), 292-96

Kritische Aanteekeningen: Victor Ido: Indië in den goeden ouden tijd. XXX (1937), 310-11

VW 6 193-195

Blocnote klein formaat XXXV (1937), 395-99

Blocnote klein formaat XXXV (1937), 508-12

Idem XXXV (1937), 607-12

Idem XXXV (1937), 135-38

Multatuli's Naleven XXXV (1937), 150-63

Blocnote klein formaat. XXXV (1937), 458-64


Idem
XXXV (1937), 617-20


Kritische Aanteekeningen: Antoon Coolen: De drie Gebroeders
. XXXV (1937), 628-31. [‘geschr. Tjitjoeroeg Nov. '36’]

VW 6 213-217

Commentaren: Kartini en Djajadiningrat (Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat) XXXVI (1938), 70-74

Blocnote klein formaat. XXXVI (1938), 79-83

Kritische Aanteekeningen: Dr E.C. Godée Molsbergen: Tijdens de O.I. Compagnie. XXXVI (1938), 96-99

Blocnote klein formaat. XXXVI (1938), 188-95

Garoetbij nacht (Fragment) XXXVI (1938), 269

Blocnote klein formaat. XXXVI (1938), 395-400


...E poi muori. XXXVI (1938), 433-65

VW 1 553-589


Marsman's verhalend proza
. XXXVI (1938), 17-30. [‘geschr. Sitoe Goenoeng’]

VW 6 28-42

Schandaal in Holland. XXXVII (1939), 61-86


Idem
. XXXVII (1939), 169-91

Idem. XXXVII (1939), 261-83

Idem. XXXVII (1939), 367-90

Idem. XXXVII (1939), 461-79

Duymaer van Twist geeft Multatuli gelijk (Dr J. Zwart: A.J. Duymaer van Twist, een historisch-liberaal staatsman) XXXVIII (1940), 71-85. 


Commentaren: De Waarheid der Wrekende Schoondochters (De Waarheid over Multatuli en zijn Gezin door de Schoondochter)* XXXVIII (1940), 340-48

Gedichten: De twee Gevangenen (Bij een dubbelportret door Willink); Eens een Jongmeisje (Voor Line). XXXVIII (1940), 385-86

De Grijze Dashond. Eerste Deel: Het Huis (Aan Cola Debrot). Met een inleiding door S. Vestdijk: ‘Bij een posthuum gedicht van E. du Perron’. XXXVIII (1940), 661-71

De Slechte Dochter (Eerste hoofdstuk van de onvoltooide roman Zich doen Gelden) XXXVIII (1940), 833-54

Zich doen Gelden (Tweede hoofdstuk van idem) XXXVIII (1940), 893-907

3VW + 53=56


terug naar lijst periodieken