Bijdragen aan 'De Brug-Djambatan'

artikelen

(dit periodiek is nog niet gedigitaliseerd, zie hieronder voor titelinformatie en eventuele verwijzingen naar het Verzameld Werk of elders)

Alle artikelen

De Brug-Djambatan. Maandblad van de Vereniging Nederland-Indonesië. Amsterdam (1946)

Zentgraaff, de oude Judas ook...* I (1946) Oct. No. 6, 12

Somewhere; P.P.C. Vert. door Chairil Anwar. [Nederlands-Indonesische tekst] I (1946) Oct., No. 6, 12-13

Brieven uit de Oude Doos: Brief van E. du Perron aan prof. J.H. Boeke, voorzitter van het Indisch Genootschap*. Ingeleid door F.B. [F.E.A. Batten] I (1946) Dec., No. 8, 19.


Het hekeldicht, naar aanleiding van de dood van H.C. Zentgraaff, aan Indische kennissen gezonden, wordt geciteerd in een bespreking van Indies Memorandum door Fred Batten. De brief aan prof. Boeke van 17 Januari 1940 werd uit de nalatenschap voor het eerst gepubliceerd.


terug naar lijst periodieken